Wysokość diet

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej  lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia weszły w życie 1 marca 2013 r. Treść rozporządzenia tutaj.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Treść rozporządzenia tutaj - AKTUALNE STAWKI DIET.

Pracownik wyjeżdżający za granicę dokonuje wyliczenia we wniosku wyjazdowym przysługujących mu diet, opłat hotelowych i innych świadczeń oraz wysokości zaliczki.

 

PRACOWNIKOWI PRZYSŁUGUJĄ:

1. DIETY POBYTOWE

  • obliczane według "wzoru" liczba dni x stawka dzienna
  • obejmuje: śniadanie - 15%, obiad - 30%, kolacja - 30%, inne wydatki - 25%

Przykładowo: w sytuacji, gdy hotel zapewnia śniadanie, dietę pobytową należy pomniejszyć o 15% stawki dziennej.

2. DIETA DOJAZDOWA

  • równowartość jednej diety pobytowej (np. w przypadku Włoch 1x53 EUR)
  • nie przysługuje osobom podróżującym samochodem

3. DIETY HOTELOWE

  • obliczane według "wzoru" liczba dni x stawka doby hotelowej (z uwzględnieniem limitu na nocleg, np. w przypadku Włoch maksymalna stawka za 1 noc wynosi 192 EUR)

lub

  • ryczałt hotelowy - obliczany według "wzoru" liczba dni x 1/4 limitu na nocleg (np. w przypadku Włoch ryczałt hotelowy za 1 noc wynosi 48 EUR)

4. DIETA KOMUNIKACYJNA

  • 10 % diety pobytowej za każdą rozpoczętą dobę

Sporządzając kosztorys, do wyliczonych diet (jak powyżej) należy doliczyć inne koszty związane z wyjazdem - np. bilet, opłatę konferencyjną, opłatę za wizę.

Należy uwzględnić wahania kursów - zaleca się zawyżyć koszt wyjazdu w PLN o 10%.