Używanie pojazdu prywatnego w celach służbowych

Osoba wyjeżdżająca za granicę może uzyskać zgodę na odbycie podróży prywatnym samochodem.

Zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do zagranicznych podróży służbowych następuje na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu zatwierdzonej przez kierownika tematu finansowego.

Stawka za 1 km (w PLN) nie może być wyższa niż:

  • 0,89 zł (samochód osobowy o pojemności skokowej do 900 cm3)
  • 1,15 zł (samochód osobowy o pojemności skokowej powyżej 900 cm3)

 

*Dotyczy wyłącznie pracowników UWM.