Wyjazdy pracowników

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej  lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia weszły w życie 1 marca 2013 r.
Treść rozporządzenia tutaj.

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 54/2013 każdy pracownik planujący wyjazd za granicę powinien złożyć do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wypełniony wniosek wyjazdowy. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy.

Rozliczenia z zaliczki dewizowej wystawionej na wyjazd za granicę pracownik dokonuje osobiście w Kwesturze.

WNIOSEK WYJAZDOWY (FORMULARZ A)

Formularz A  wypełnia osoba udająca się w zagraniczną podróż służbową.

Wniosek wyjazdowy podpisuje osoba wyjeżdżająca oraz kierownik tematu finansowego (przy wskazywanym źródle finansowania). Następnie pracownik przedkłada wniosek:

  • kierownikowi swojej jednostki organizacyjnej,
  • dziekanowi w celu akceptacji wyjazdu.

Formularz należy przekazać do BWM (p. 221 A).

Wniosek należy złożyć najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy.

 

Szczegółowe zasady w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju reguluje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r.

 

 
 
INNE WNIOSKI

W przypadku płatności zagranicznych w formie przelewu bankowego należy wypełnić następujący wniosek:

WNIOSEK O ZALICZKĘ WNIESIENIA OPŁATY ZA KONFERENCJĘ, SYMPOZJUM, PRENUMERATĘ

Przy płatnościach z użyciem służbowej karty kredytowej UWM w Olsztynie należy wypełnić następujący wniosek: 

WNIOSEK O DOKONANIE PŁATNOŚCI KARTĄ SŁUŻBOWĄ