Ubezpieczenie

Pracownicy powinni wyrobić bezpłatną kartę EKUZ na wyjazdy do krajów UE w placówce NFZ. Ponadto, zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z ubezpieczeniem pracownika w trakcie wyjazdu służbowego poza granice kraju.