Ubezpieczenie

Pracownicy powinni wyrobić bezpłatną kartę EKUZ na wyjazdy do krajów UE w placówce NFZ (pracownik może wykupić dodatkowe ubezpieczenie na swój koszt).
W przypadku podróży do krajów nienależących do UE koszty ubezpieczenia zwracane są jedynie, gdy uposażonym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.