Serwis ODYSEUSZ

Osoby przebywające lub planujące pobyt poza granicami Polski zachęcamy do skorzystania z serwisu Odyseusz.

Przygotowany przez polskie MSZ serwis Odyseusz pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym zakątku globu, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia konsulowi rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

System "Odyseusz" umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.

Zgłoszenie pobytu jest dobrowolne i nie wymaga zakładania konta w serwisie.

Zachęcamy do zapoznania się z serwisem za pośrednictwem oficjalnej strony.