Międzynarodowe Sieci Uniwersyteckie

 

Uniwersytet jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) oraz uczestniczy w nastepujących międzynarodowych sieciach uniwersyteckich: