Kontakt

 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn, Poland

e-mail: bwm@uwm.edu.pl

p.o. Kierownika Biura

Magdalena Burczyńska  promocja, media społecznościowe, rankingi, koordynator programu Erasmus+
tel. +48 89 523 39 26      
magdalena.burczynska@uwm.edu.pl

Agnieszka Matejko
tel. +48 89 523 35 21
tel. kom.: +48 502 695 156
agnieszka.matejko@uwm.edu.pl

Julia Tomaszewicz - wyjazdy zagraniczne pracowników
tel. +48 89 523 39 26   
julia.tomaszewicz@uwm.edu.pl

Katarzyna Hebda
tel. +48 89 523 39 26   
katarzyna.hebda@uwm.edu.pl

Luiza Milewska - Erasmus+ pracownicy wyjeżdżający w celach dydaktycznych lub szkoleniowych (STA, STT), projekty programu Erasmus+, współpraca z krajami partnerskimi Erasmus+
tel. +48 89 523 34 15  

Luiza Milewska - Erasmus+ studenci wyjeżdżający za granicę na studia i praktyki
tel. +48 89 523 34 15   
luiza.milewska@uwm.edu.pl


Agnieszka Lipińska - studenci zagraniczni programu Erasmus+, umowy międzyinstytucjonalne, ESN Olsztyn
tel. +48 89 523 34 15     
agnieszka.jakimiuk@uwm.edu.pl

Barbara Sienkiewicz - umowy o współpracy, międzynarodowe sieci uniwersyteckie, projekty NAWA
tel. +48 89 523 34 15     
b.sienkiewicz@uwm.edu.pl

Sekcja obsługi studenta zagranicznego:

Sylwia Zakrzewska - przyjazdy gości zagranicznych, studenci obcokrajowcy, nostryfikacja, weryfikacja wykształcenia
tel. +48 89 523 39 26   
sylwia.zakrzewska@uwm.edu.pl