Kontakt

 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn, Poland

e-mail: bwm@uwm.edu.pl

Kierownik Biura

Agnieszka Matejko

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
tel. +48 89 523 35 21
tel. kom.: +48 502 695 156
agnieszka.matejko@uwm.edu.pl

 

Sekcja ds. Programów i Projektów

Magdalena Burczyńska  promocja, media społecznościowe, rankingi
tel. +48 89 523 39 26      
magdalena.burczynska@uwm.edu.pl

Joanna Chaberek - pracownicy wyjeżdżający w celach dydaktycznych lub szkoleniowych (STA, STT), projekty programu Erasmus+
tel. +48 89 523 34 15    
joanna.chaberek@uwm.edu.pl

Monika Gadzińska - priorytety tematyczne, MŚP, przemysł
tel. +48 89 523 34 67   
monika.gadzinska@uwm.edu.pl

Monika Kozłowska - projekty międzynarodowe, mobility, EURAXESS
tel. +48 89 523 34 67   
monika.kozlowska@uwm.edu.pl

Agnieszka Murzec-Wojnarporozumienia o współpracy, międzynarodowe sieci uniwersyteckie, projekty międzynarodowe

Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
tel. +48 89 523 34 67
tel. kom.: +48 609 460 214
agnieszka.murzec@uwm.edu.pl

Mateusz Pikulińskistudenci wyjeżdżający za granicę na studia i praktyki, umowy międzyinstytucjonalne, ESN Olsztyn
tel. +48 89 523 34 15  
mateusz.pikulinski@uwm.edu.pl

Urszula Piotrowska - studenci zagraniczni programu Erasmus+, współpraca z krajami partnerskimi
tel. +48 89 523 34 15     
urszula.piotrowska@uwm.edu.pl

Sekcja ds. Mobilności

Elżbieta Graban - wyjazdy zagraniczne pracowników
tel. +48 89 523 39 26   
elzbieta.graban@uwm.edu.pl

Katarzyna Hebda - urlop macierzyński (wyjazdy zagraniczne pracowników)
tel. +48 89 523 39 26   
katarzyna.hebda@uwm.edu.pl

Sylwia Zakrzewska - przyjazdy gości zagranicznych, studenci obcokrajowcy, nostryfikacja
tel. +48 89 523 39 26   
sylwia.zakrzewska@uwm.edu.pl