Kontakt

 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn, Poland

e-mail: bwm@uwm.edu.pl

Pok. 221C

p.o. Kierownika Biura

Magdalena Burczyńska  promocja, media społecznościowe, rankingi
tel. +48 89 523 35 21  
magdalena.burczynska@uwm.edu.pl

Pok. 221D

Anna Dąbrowska - koordynator programu Erasmus+, pracownicy wyjeżdżający w celach dydaktycznych lub szkoleniowych (STA, STT ) Erasmus+, projekty programu Erasmus+
tel. +48 89 523 34 15
ania.dabrowska@uwm.edu.pl

Luiza Milewska - Erasmus+ studenci wyjeżdżający za granicę na studia i praktyki, współpraca z krajami partnerskimi Erasmus+
tel. +48 89 524 57 37  
luiza.milewska@uwm.edu.pl

Agnieszka Lipińska - studenci zagraniczni programu Erasmus+, umowy międzyinstytucjonalne, ESN Olsztyn
tel. +48 89 524 57 38    
agnieszka.jakimiuk@uwm.edu.pl

Pok. 221A

Julia Tomaszewicz - wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów
tel. +48 89 523 39 26   
julia.tomaszewicz@uwm.edu.pl

Żaneta Kulawczyk - przyjazdy gości zagranicznych, studenci obcokrajowcy, nostryfikacja, weryfikacja wykształcenia
tel. +48 89 524 57 64 
zaneta.kulawczyk@uwm.edu.pl

Barbara Sienkiewicz - umowy o współpracy, międzynarodowe sieci uniwersyteckie, projekty NAWA
tel. +48 89 524 57 63    
b.sienkiewicz@uwm.edu.pl

Katarzyna Hebda
tel. +48 89 523 39 26   
katarzyna.hebda@uwm.edu.pl