Projekty międzynarodowe

Przed przystąpieniem do przygotowania projektu należy wystąpić do Prorektora ds. Nauki z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu (wzór wniosku). Wypełniony wniosek wraz z podpisami Kierownika jednostki oraz Prorektora lub Dziekana Wydziału lub Kanclerza powinien zostać złożony w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (pok. 221 d).  
Po otrzymaniu zgody, kierownik projektu może złożyć dokumenty konkursowe.

Jeżeli projekt otrzymał dofinansowanie kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o otworzenie rachunku bankowego przypisanego do projektu. Wniosek (dostępny tu) wraz
z kopią decyzji o przyznanie środków finansowych należy złożyć w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (pok. 221 d).

Po podpisaniu umowy finansowej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz jednostkę będącą dysponentem środków należy wystąpić o nadanie kodu finansowego (wniosek dostępny tu).