Umowa dotyczy studentów, doktorantów i osób współpracujących z Uczelnią

W związku z Zarządzeniem nr 9/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie - obowiązuje wzór umowy dla osób nie będących pracownikami Uniwersytetu: Zal2dozarzNr9-1