Studenci obcokrajowcy

Studenci obcokajowcy mogą być przyjmowani:

 

I. Na zasadach rekrutacji dla kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości, dyplom EB matury europejskiej, dyplom IB matury międzynarodowej:

  • poprzez system rekrutacyjny IRK

II. Na zasadach rekrutacji dla kandydatów legitymująych się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą Polski:

  • za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

 

Osoby, które posiadają polskie świadectwo dojrzałości, dyplom EB matury europejskiej, dyplom IB matury międzynarodowej zobowiązane są do utworzenia konta w:

 

2. Pozostali cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej:

 

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załączniku 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.  Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

1. W ramach rekrutacji jednoczęściowej:

a)  na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka,gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie zasobami wodnymi, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, inżynieria przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b)  na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),

c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria informacji, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji –przedmioty: matematyka i fizyka,

d) na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

e) na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

f) na kierunku filologia (specjalność filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski,

g) na kierunku filologia (specjalność filologia germańska, specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,

h) na kierunku filologia (specjalność filologia angielska, specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego, specjalność. filologia rosyjska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski,

2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a)  na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język

 polski,

c)  na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język

 polski,

d)  na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)

 oraz do oceny predyspozycji kandydata.

 

 

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w terminie do 26.07.2019 (wykaz dokumentów).

(osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty) do:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Ul. Oczapowskiego 2 pok. 221 A
10-719 Olsztyn

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: magdalena.burczynska@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 523 39 26
Fax : (+48 89) 524 04 94o