Studenci obcokrajowcy

 

R E K R U T A C J A  2 0 2 4 !

  

! informacja dla kandydatów na studia w języku polskim ! 

Informujemy, że test z języka polskiego organizowany przez Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców na potrzeby rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 odbędzie się 16 lipca 2024 roku o godzinie 13:00. Test odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie (ul. Kurta Obitza 1) w sali 109

Aby zapisać się na test należy wypełnić poniższy formularz:

 

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

OFERTA KSZTAŁCENIA:

Zasady przyjmowania studentów obcokrajowców:

1. Nabór na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych na stronie: https://rekrutacja.uwm.edu.pl/kryteria-kwalifikacji/ oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach: sztuki wizualne, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych na stronie, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 • na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, fizjoterapia, gastronomia - sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (z tokiem nauczania w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i jeden przedmiot do wyboru - chemia albo matematyka,
 • na kierunku lekarskim (z tokiem nauczania w języku polskim) – przedmioty: biologia i jeden przedmiot do wyboru - chemia albo fizyka albo matematyka,
 • na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria w logistyce, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
 • na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, doradztwo podatkowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka w biznesie, logistyka, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia i stosunki międzynarodowe, praca socjalna, prawo, socjologia, teologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i jeden przedmiot do wyboru - historia albo wiedza o społeczeństwie,
 • na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
 • na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
 • na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
 • na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
 • na kierunku psychologia – przedmioty: język polski i jeden przedmiot do wyboru - matematyka albo biologi albo chemia albo wiedza o społeczeństwie albo historia,

2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do oceny predyspozycji oraz do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 • na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,
 • na kierunku sztuki wizualne – przedmioty: historia i język polski,
 • na kierunku logopedia – przedmioty biologia i jeden przedmiot do wyboru - historia albo wiedza o społeczeństwie,
 • na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku – przedmioty matematyka albo fizyka oraz geografia albo chemia.

Egzaminy oceniane są w skali 2-5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.