Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

SENACKA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Obecna Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej została powołana Uchwałą nr 7 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020. (link do Uchwały – BIP).

Przewodniczącą Komisji jest prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk. W skład Komisji wchodzi również 25 członków, przedstawicieli poszczególnych Wydziałów UWM oraz innych jednostek organizacyjnych.

 

Terminarz posiedzeń Komisji w roku akademickim 2019/2020:

27 listopada 2019 r.
26 lutego 2020 r.

 

DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

Zasady dofinansowania wyjazdów zagranicznych z Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej określa Uchwała nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych (link do Uchwały)

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa:

1. Podanie do Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej wraz z kosztorysem zaopiniowane przez Dziekana lub Prodziekana danego Wydziału (podanie powinno zawierać inforamcję, czy wnioskodawca uzyskał w przeszłości dofinansowanie Komisji)

2. Zaproszenie do instytucji przyjmującej

3. Dorobek naukowy

4. Formularz wyjazdowy "A"

 

Pracownik, który uzyskał dofinansowanie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej po odbyciu zagranicznej podróży zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania zaopiniowanego przez Dziekana lub Prodziekana danego Wydziału.