Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

Obecna Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej została powołana Uchwałą nr 7 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020. (link do Uchwały – BIP).

Przewodniczącą Komisji jest prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk. W skład Komisji wchodzi również 25 członków, przedstawicieli poszczególnych Wydziałów UWM oraz innych jednostek organizacyjnych.

Terminarz posiedzeń Komisji w roku akademickim 2019/2020:

27 listopada 2019 r.

26 lutego 2020 r.

 

 

Zasady dofinansowania wyjazdów zagranicznych z Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej określa Uchwała nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych (link do Uchwały)

UWAGA! Na podaniu o dofinansowanie wyjazdu musi być dodatkowo poparcie Dziekana/Prodziekana danego Wydziału.