Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

Obecna Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej została powołana Uchwałą nr 7 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020. (link do Uchwały – BIP).

Przewodniczącą Komisji została dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. UWM. W skład Komisji wchodzi również 25 członków, przedstawicieli poszczególnych Wydziałów UWM oraz innych jednostek organizacyjnych.

Terminarz posiedzeń Komisji w roku akademickim 2017/2018:

18 września 2017

12 października 2017

16 listopada 2017

18 stycznia 2018

22 lutego 2018

22 marca 2018

26 kwietnia 2018

14 czerwca 2018

 

Zasady dofinansowania wyjazdów zagranicznych z Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej określa Uchwała nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych (link do Uchwały)

UWAGA! Na podaniu o dofinansowanie wyjazdu musi być dodatkowo poparcie Dziekana/Prodziekana danego Wydziału.