Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

SENACKA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej została powołana Uchwałą nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2020-2024 oraz Uchwałą nr 97 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024.

Prace Komisji reguluje Uchwała nr 36 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadzająca Regulamin komisji senackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Przewodniczącym Komisji jest prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski. W skład Komisji wchodzi również 24 członków, przedstawicieli poszczególnych Wydziałów UWM oraz innych jednostek organizacyjnych.

Przedstawicielem Samorządu Studenckiego w Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej jest Mateusz Kowalski.

Przedstawicielką doktorantów w Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej jest lek. wet. Korina Michalska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

 

DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH - przyjmowanie wniosków zawieszone do odwołania

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa:

1. Podanie do Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej wraz z kosztorysem zaopiniowane przez Dziekana lub Prodziekana danego Wydziału (podanie powinno zawierać inforamcję, czy wnioskodawca uzyskał w przeszłości dofinansowanie Komisji)

2. Zaproszenie do instytucji przyjmującej

3. Dorobek naukowy

4. Wniosek o wyjazd za granicę

 

Pracownik, który uzyskał dofinansowanie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej po odbyciu zagranicznej podróży zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania zaopiniowanego przez Dziekana lub Prodziekana danego Wydziału.