Erasmus+

 

Program Erasmus+ na lata 2021-2027 

W dniu 26.02.2021 Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warmińsko – Mazurskiemu w Olsztynie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Tym samym Uniwersytet uzyskał prawo ubiegania się o fundusze programu Erasmus+ w latach 2021-2027 w sektorach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) 

Uniwersytet zobowiązał się do publikacji Deklaracji Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement – EPS) i wskazania działań, które zostaną podjęte, by osiągnąć założone cele.

Wyniki konkursu o ECHE 2021:

Uczelnie z kartą Erasmusa przyznaną w procedurze uproszczonej – „light procedure”
Uczelnie z kartą Erasmusa przyznaną w procedurze pełnej – „full procedure”

OID – Organisation ID (Identyfikator organizacji) – E10208733

Identyfikator krajowy: PL OLSZTYN01

Aby znaleźć identyfikator organizacji swoich partnerów na platformie Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, kliknij tutaj: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Program edukacyjny na lata 2014-2020

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkoły Wyższej (ECHE) upoważniającą uczelnię do aplikowania o nowe środki na mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wykaz wszystkich instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego wraz z przyporządkowaniem uczelniom ich numeru PIC

UWM Erasmus Policy Statement

 

Zapoznaj się z ulotką o programie oraz prawami mobilnych studentów w Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące programu opublikowane są na stronie www.erasmusplus.org.pl.