Opłata rekrutacyjna

Kandydaci na studia, którzy podchodzą do rekrutacji mogą uiścić opłatę rekrutacyjną:

 

  • W kasach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

         Budynek rektoratu,  ul. Oczapowskiego 2,10-719 Olsztyn

  • Przelewem bankowym:

Numer konta:

PL 48 1030 1218 0000 0000 9113 2001
KOD SWIFT: CITIPLPX

Tytuł przelewu:

IMIĘ.NAZWISKO. OPŁATA REKRUTACYJNA

Dane banku:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

ul. Senatorska 16

00-923 Warszawa

 

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020 wynosi:

a. 150 zł - dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki studiów I stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

b. 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów