Opłaty za studia i możliwości zwolnienia z opłat, nagroda Rektora

Zarządzenie Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31marca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 - [pobierz]

  • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne  prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 - [pobierz]
  • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne dla  studentów rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2022/2023 - [pobierz]

Zarządzenie Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 października 2022 roku w sprawie w sprawie nagród dla najlepszych studentów realizujących studia w języku obcym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - [pobierz]