Opłaty za studia i możliwości zwolnienia z opłat, nagroda Rektora

Zarządzenie Nr 16/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

  • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne  prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 - [pobierz]
  • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne dla  studentów rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2023/2024 - [pobierz]

Zarządzenie Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 października 2022 roku w sprawie w sprawie nagród dla najlepszych studentów realizujących studia w języku obcym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - [pobierz]