Ubezpieczenie

Każdy cudzoziemiec podejmujący kształcenie ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce.

  • Studenci pochodzący z krajów UE/EFTA mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. W Polsce uprawnia do tego ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Studenci z krajów spoza UE/EFTA mogę wykupić komercyjne ubezpieczenie lub zawrzeć dobrowolną umowę ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i wnosić za siebie opłaty ubezpieczeniowe, które wynoszą około 15 euro miesięcznie.

Więcej informacji nt. dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ