Oferta studiów stacjonarnych w języku angielskim na rok akademicki 2024/2025

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

  • Inżynieria środowiska – Inżynieria środowiskowa
  • Kierunek lekarski
  • Weterynaria

Studia drugiego stopnia:

  • Geodezja i kartografia* - Geodezja i geoinformatyka
  • Inżynieria środowiska* – Biotechnologia środowiskowa, Inżynieria procesowa i ochrona środowiska, Biotechnologia
  • Technologia żywności i żywienie człowieka* – Inżynieria żywności
  • Zarządzanie – Logistyka, Zarządzanie biznesem

* Rekrutacja śródroczna. 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - [OTWÓRZ]