O projekcie

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie dofinasowanie w wysokości 1 200 000 zł na realizację projektu
PROM – międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej.

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej UWM (osoby, które nie ukończyły 40 roku życia), a także doktorantów i pracowników naukowych z UE i spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

W ramach Projektu dofinansowane będę krótkoterminowe (od 5 do 30 dni) wyjazdy mające na celu:

 • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk),
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego,
 • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce,
 • udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych,
 • udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej),
 • wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych,
 • udział w spotkaniach brokerskich,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego,
 • inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji Uczestnika Projektu.

Projekt zapewnia Uczestnikom dofinansowanie:

 • kosztów utrzymania w zryczałtowanej wysokości w zależności od liczby dni pobytu, wliczając 2 dni podróży, oraz
 • kosztów dojazdu (tj. podróży, ubezpieczenia i wizy) w zryczałtowanej wysokości w zależności od odległości (w km) w linii prostej między miejscem zamieszkania Uczestnika a miejscowością pobytu w instytucji goszczącej.
 • dodatkowo, Kandydaci mogą wystąpić o pokrycie kosztów opłat konferencyjnych, szkoleniowych, kursów, itp. Dodatkowe dofinansowanie będzie przyznane w zależności od dostępności środków w Projekcie.

Projekt przewiduje dofinansowanie 79 mobilności (80 % stanowić będą doktoranci  z UWM i zagranicy, 20% kadra akademicka z UWM i zagranicy).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym regulamin i terminy zostaną podane wkrótce do Państwa wiadomości. Osoby zainteresowane zachęcamy do nawiązania kontaktu z instytucjami zagranicznymi w celu przyspieszenia procedury związanej z wyjazdem.