Kontakt

Informacje dotyczące projektu realizowanego na UWM otrzymacie Państwo w Biurze Projektu mieszczącego się w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (ul. M. Oczapowskiego 2, piętro 2, pok. 221 d, Rektorat).

Osoby do kontaktu:

Joanna Chaberek tel. 089 523 34 15

e-mail: prom@uwm.edu.pl

Szczegóły dotyczące projektu dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom