GUNI

GUNI – Global University Network for Innovation
Global University Network for Innovation
http://www.guni-rmies.net/

 

Global University Network for Innovation (GUNI) jest siecią grupującą Katedry UNESCO, instytuty badawczo-naukowe szkół wyższych oraz instytucje uczestniczące w projektach dotyczących zmian i innowacji w szkolnictwie wyższym.
Regionalne sieci GUNI są tworzone w następujących pięciu regionach świata: Afryka, Ameryka Łacińska i Karaiby, Azja i Pacyfik, Kraje Arabskie, Europa i Ameryka Północna.
Zagadnienia, którymi zajmuje się GUNI dotyczą problematyki kształcenia, procedur akredytacyjnych, ustalania wskaźników jakości kształcenia, porównywalnych w skali międzynarodowej, a także możliwość wymiany myśli i konfrontowania rozwiązań praktycznych, stosowanych w różnych krajach.

Głównymi celami sieci GUNI są:

  1. Umocnienie pozycji szkolnictwa wyższego na świecie;
  2. Dokonywanie starań mających na celu wdrożenie Deklaracji i Priorytetowego Planu Działań przyjętych przez Światową Konferencję nt. Szkolnictwa Wyższego (World Conference on Higher Education, WCHE);
  3. Poprawa i usprawnienie polityki w kwestiach dotyczących szkolnictwa wyższego;
  4. Poszukiwanie zasobów i pobudzanie czynników mających wpływ na promocję postępu szkolnictwa wyższego w krajach słabiej wspieranych;
  5. Umocnienie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a światem pracy.