EUA

EUA – European University Association
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
http://www.eua.be/

EUA to największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie. Zrzesza ponad 800 organizacji  z 48 krajów europejskich, w tym uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym.

EUA zapewnia instytucjom członkowskim możliwości wymiany informacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badaniach naukowych oraz reprezentuje sektor edukacji na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski). Umożliwia również dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach obejmujących wiele szkół wyższych.