CIRCEOS

CIRCEOS – The Interuniversity Centre for Research and Cooperation
Międzyuniwersyteckie Centrum Badań Naukowych i Współpracy z Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią

 

The Interuniversity Centre for Research and Cooperation of Eastern and South-Eastern Europe (CIRCEOS)
http://www.circeos.uniba.it http://www.circeos.info/

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie należy do Międzyuniwersyteckiego Centrum Badań Naukowych i Współpracy z Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią (CIRCEOS) powołanego w marcu 2003r w Bari we Włoszech. Celem i zadaniem Centrum jest stworzenie systemu współpracy pomiędzy Uniwersytetami Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej oraz Regionu Bałkańskiego, wspieranie badań naukowych, organizowanie wspólnych programów naukowych, kursów, studiów podyplomowych, a także wymiana studentów.