Koordynatorzy Wydziałowi

Z kim się kontaktować?

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
mgr inż. Agnieszka Matejko tel. 89 523 35 21
agnieszka.matejko@uwm.edu.pl

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Dr hab. Dorota Witkowska,  tel.: 89 523 41 90, e-mail: dorota.witkowska@uwm.edu.pl

Wydział Biologii i Biotechnologii
Dr Katarzyna Głowacka, tel.: 89 523 35 06, e-mail: kasiag@uwm.edu.pl

Wydział Geoinżynierii

Dr inż. Piotr Kosiński, tel.: 89 523 33 50, e-mail: piotr.kosinski@uwm.edu.pl

Dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM, tel.: 89 523 41 85, e-mail: magdalena.zielinska@uwm.edu.pl

Wydział Humanistyczny
Dr Sebastian Przybyszewski, tel.: 89 524 63 46, e-mail: sebastian.przybyszewski@wp.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab Aleksandra Platt-Samoraj (wyjazdy na studia), tel.: 89 523 35 04, e-mail: platt@uwm.edu.pl
Dr wet. Joanna Wojtacka (wyjazdy na praktyki), tel.: 89 523 33 31, e-mail: joanna.wojtacka@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Technicznych
Dr inż. Jarosław Szuszkiewicz, tel.: 89 523 36 64, e-mail: jerry@uwm.edu.pl

Wydział Nauki o Żywności
Dr inż. Adriana Łobacz, tel.:89 523 43 39, e-mail: adriana.lobacz@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

Dr Monika Grochalska, tel.: 509 775 561, e-mail: monika.grochalska@uwm.edu.pl

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dr hab. inż. Agnieszka Kosewska, e-mail: a.kosewska@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych
Mgr Adam Wiśniewski, tel.: 89 523 36 04, e-mail: erasmus.wne@uwm.edu.pl

Wydział Teologii
Ks. dr Marek Jodkowski, e-mail: ksmarekj@wp.pl

Wydział Prawa i Administracji
Dr Adrianna Szczechowicz, e-mail: adrianna.szczechowicz@uwm.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
Dr Anna Szczepkowska, tel.: 89 524 60 66, e-mail: anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl

Wydział Sztuki
Prof. Marek Szczęsny, tel.: 89 524 60 29, e-mail: marko4@o2.pl

Wydział Lekarski
dr inż. Agnieszka Śliwińska- Jewsiewicka, tel.: 89 524 53 10, e-mail: a.sliwinska@uwm.edu.pl

Szkoła Zdrowia Publicznego

Dr n. med. Joanna Korycińska, tel. 89 524 61 24, e-mail: joanna.korycinska@uwm.edu.pl

(w zastępstwie za: Dr n.med. Aleksandrę Gutysz- Wojnicka)

Filia w Ełku
Danuta Pietraszkiewicz

e-mail: danuta.pietraszkiewicz@uwm.edu.pl