Koordynatorzy Wydziałowi

Z kim się kontaktować?

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
mgr inż. Anna Dąbrowska tel. 89 523 39 15
ania.dabrowska@uwm.edu.pl

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Dr inż. Paulina Pogorzelska-Przybyłek, tel.: 89 524 60 43 , e-mail: paulina.pogorzelska@uwm.edu.pl

Wydział Biologii i Biotechnologii
Dr Ewa Zaobidna, tel.: 89 523 38 39, e-mail: ewa.zaobidna@uwm.edu.pl

Wydział Geoinżynierii
Dr inż. Piotr Kosiński, tel.: 89 523 33 50, e-mail: piotr.kosinski@uwm.edu.pl
Dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM, tel.: 89 523 41 85, e-mail: magdalena.zielinska@uwm.edu.pl

Wydział Humanistyczny

Dr Czesław Kiński, tel.: 89 524 64 60, e-mail: czeslaw.kinski@uwm.edu.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. wet. Aleksandra Platt-Samoraj (wyjazdy na studia), tel.: 89 523 35 04, e-mail: platt@uwm.edu.pl
Dr hab. wet. Joanna Wojtacka (wyjazdy na praktyki), tel.: 89 523 33 31, e-mail: joanna.wojtacka@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Technicznych
Dr inż. Szymon Racewicz, tel.: 89 524 54 87, e-mail: szymon.racewicz@uwm.edu.pl

Wydział Nauki o Żywności
Dr inż. Adriana Łobacz, tel.:89 523 43 39, e-mail: adriana.lobacz@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Dr Monika Ryndzionek, tel.: 509 775 561, e-mail: monika.grochalska@uwm.edu.pl

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Dr hab. inż. Andrzej Żołnowski, prof. UWM tel.: 89 523 35 47, e-mail: andrzej.zolnowski@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych
Dr Kamil Kotliński, tel.: 89 523 43 16, e-mail: k.kotlinski@uwm.edu.pl

Wydział Teologii
Ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM, e-mail: ksmarekj@wp.pl

Wydział Prawa i Administracji

Dr Monika Giżyńska, tel.: 89 524 64 14, e-mail: monika.gizynska@uwm.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
Dr Anna Szczepkowska, tel.: 89 524 60 66, e-mail: anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl

Wydział Sztuki
dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM, tel.: 89 524 60 29, e-mail: marko4@o2.pl

Wydział Lekarski
dr inż. Agnieszka Śliwińska- Jewsiewicka, tel.: 89 524 53 10, e-mail: a.sliwinska@uwm.edu.pl

Szkoła Zdrowia Publicznego
Dr n. med. Joanna Korycińska, tel. 89 524 61 24, e-mail: joanna.korycinska@uwm.edu.pl