Umowy w ramach programu Erasmus+

Umowy międzyinstytucjonalne

Przedstawiamy wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+.

Baza umów nie jest ostateczna i będzie aktualizowana podczas trwania całego programu.

W nowym programie Erasmus+ każda umowa zawiera szczegóły mobilności, tj.: znajomość języka, sposób nominacji wraz z terminami oraz informacje o zakwaterowaniu, ubezpieczeniu oraz wizach.

Obowiązują także nowy kody dziedzin (ISCED 2013). Stosuje sie je we wszystkich dokumentach dotyczących programu (umowy, aplikacje, itp.).
Lista kodów dostępna jest w załączniku.

W przypadku chęci nawiązania nowego partnerstwa z uczelnią zagraniczną, należy zwrócić się do koordynatora wydzialowego, który jest odpowiedzialny za poprawne sporządzenie wzoru umowy.

UWM może nawiązać współpracę z uczelniami europejskimi posiadającymi kartę ECHE. Pełna lista uczelni, którym została nadana dostępna jest w załączniku.