Umowy o współpracy

Wykaz umów o współpracy UWM
Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizowana jest w różny sposób, m.in. poprzez dwustronne umowy o współpracy w dziedzinie badań naukowych oraz wymianie pracowników i studentów. Współpraca ta odbywa się zarówno w ramach już istniejących i nowo zawieranych umów dwustronnych i listów intencyjnych, jak również w ramach osobistych kontaktów z pracownikami wielu zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych.

Na podstawie ok. 105 umów i listów intencyjnych UWM współpracuje stale z wieloma znanymi uczelniami zagranicznymi i instytutami badawczo-naukowymi.

OBOWIĄZUJĄCE UMOWY O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE I INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI

 UMOWA O WSPÓŁPRACY- wzór

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY W J.ANGIELSKIM: COOPERATION AGREEMENT – wzór