Stypendium dla humanistów na Uniwersytecie Torontońskim

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o trwającym naborze na krótkoterminowe staże na kierunku polonistyka na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim.
Oferta skierowana jest do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej.
Stypendium pokrywa koszty podróży, utrzymania, opłat uniwersyteckich i ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów do 16 marca 2020 roku.
Więcej informacji na stronie NAWA.