Fulbright Specialist Program

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że 1 października Polsko–Amerykańsko Komisja Fulbrighta otworzy nabór wniosków do programu Fulbright Specialist Program.

Jego celem jest pogłębianie współpracy pomiędzy amerykańskimi naukowcami a polskimi instytucjami. Amerykańscy naukowcy mogą reprezentować poniższe dziedziny: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, nauki inżynieryjne, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej. Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. Wizyty specjalisty w założeniu mają być krótkie, ponieważ mieszczące się w okresie czasu 14-42 dni.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku/formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word oraz pdf -skan formularza z podpisem*) do 12 listopada 2019 r, przesyłając go na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl
  2. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning) – tylko w przypadku projektów ze wskazaniem konkretnego Specjalisty. W przypadku wniosków otwartych Specjalista będzie wybrany z bazy Roster.

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 12 listopada 2019 r.

 

 Więcej informacji na stronie