BSRUN

BSRUN – Baltic Sea Region University Network
Sieć Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego

 

Baltic Sea Region University Network (BSRUN)
www.bsrun.org

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniu 4 marca 2002 roku został przyjęty w poczet członków Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego (BSRUN), w ramach której realizowana jest współpraca m.in. z uniwersytetami z Białorusi, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Rosji oraz ośrodkami akademickimi z Warszawy, Białegostoku, Gdańska i Łodzi. Współpraca ta, jak dotychczas opiera się na wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania i organizacji współpracy zagranicznej, szkolnictwa wyższego a także nowych technologii informacyjnych stosowanych w zarządzaniu uczelniami wyższymi.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku UWM w Olsztynie prowadził sekretariat Sieci BSRUN.