Zorganizuj wydarzenie naukowe w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 2021 r.

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu działa na rzecz rozwoju polsko-francuskiej współpracy badawczej oraz promocji polskiej nauki we Francji organizując wydarzenia o charakterze naukowym, takie jak sympozja, konferencje, wykłady czy naukowe spotkania autorskie.
W związku z przygotowywaniem przyszłorocznego planu działalności ogłosiła nabór wniosków na organizację wydarzeń naukowych w Stacji Naukowej bPAN w Paryżu w 2021 r.
Wydarzenie ma w założeniu promowac wyniki badań (realizowanych w ramach formalnej lub nieformalnej współpracy) bądź mające na celu zacieśnienie relacji z francuskimi instytucjami naukowymi.
Wypełniony w dwóch z trzech wskazanych jezykach formularz (angielski, francuski, polski) należy odesłać na adres mailowy: secretariat@paris.pan.pl do 20 września 2020 r.
Więcej informacji na stronie.