Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. akcji centralnych w konkursach wniosków 2022 programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Narodowa Agencja Programu Erasmus + oraz Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza na spotkanie informacyjne, pt. Akcje centralne programu Erasmus+, w szczególności wspierające współpracę międzynarodową szkół wyższych z krajami partnerskimi (krajami trzecimi nie stowarzyszonymi z UE) – założenia konkursów wniosków 2022.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia br. w formule on-line, w godzinach 10.00-15:00, na platformie ClickMeeting (program w załączeniu).

Celem spotkania będzie przekazanie uczestnikom założeń konkursów wniosków w 2022 r. w ramach akcji centralnych programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności tych, które wspierają współpracę z tzw. krajami trzecimi nie stowarzyszonymi z UE.

Część prezentacji będzie prowadzona w języku angielskim przez przedstawicieli Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Rejestracja trwa do 3 grudnia brTUTAJ.

Osoby zarejestrowane otrzymają link do wydarzenia oddzielnym mailem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dorotą Witowską: tel. kom.:  505 432 562, e-mail: dwitowska@frse.org.pl.