Wymiana naukowa pomiędzy Polska a Niemcami

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o trwającym naborze do programu mobilnościowego polegającego na wymianie naukowej między Polską a Niemcami.
W ten sposób będzie wspierana mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.
Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
Nabór trwa do 30 czerwca 2020 r.
Więcej informacji w ogłoszeniu.