Wymiana bilateralna z Indiami

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że do 14 sierpnia br. trwa nabór wniosków do wymiany bilateralnej naukowców z Republiką Indii.

Projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

- nauki przyrodnicze;

- inżynieria i technologia;

- nauki medyczne i nauki o zdrowiu;

- nauki rolnicze.

Dofinansowanie może obejmować jedynie koszty wymiany osobowej, a jego maksymalna wysokość wynosi 35 000 PLN.

Więcej informacji oraz regulamin na stronie NAWA.