Wyjazdy dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje pracowników o możliwości ubiegania się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

 

- wyjazd w celach szkoleniowych STT – 12 października 2018 upływa termin przyjmowania zgłoszeń.

Zainteresowani powinni złożyć komplet dokumentów (Formularz aplikacyjny, Indywidualny program szkolenia) w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, 2 piętro, pokój 221D).

Więcej informacji: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-pracownikow-w-celach-szkoleniowych-stt/proces

Przykładowe szkolenia: http://staffmobility.eu/staff-week-search

UWAGA! Pracownik nie może odbywać szkolenia w tej samej instytucji, w której realizował mobilność w poprzednich 2 latach akademickich.

 

- wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA – Pracownicy zainteresowani wyjazdem powinni skontaktować się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym (termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalony indywidualnie przez każdy Wydział, jednak nie później niż do 19 października 2018) i złożyć u niego komplet dokumentów (Formularz aplikacyjny, Zaproszenie z instytucji przyjmującej, Indywidualny program nauczania).

Więcej informacji: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-pracownikow-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-1

 

Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone do 31 października 2018, a wyjazdy będą realizowane nie wcześniej niż 15 listopada 2018 (proszę wziąć do pod uwagę przy ustalaniu terminu mobilności).

Dodatkowych informacji udziela: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, Program Erasmus+, e-mail: biurowzz@gmail.com, tel. 89 523 34 15