Wydarzenie PoliSSH Perspective on Horizon Europe

Dnia 27 listopada w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie
odbędzie się wydarzenie PoliSSH Perspective on Horizon Europe, 
organizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli (Polish Science Contact Agency) we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym. 

 

Głównym mówcą będzie Harald Hartung, kierownik działu „Sprawiedliwe społeczeństwa i dziedzictwo kulturowe” w Komisji Europejskiej (DG ds. Badań Naukowych i Innowacji).

Wydarzenie skierowane jest głównie do władz, a także dyrekcji instytucji naukowych, badaczy i kierowników projektów bezpośrednio zaangażowanych w budowę konsorcjów, uczestniczących w konkursach i odpowiedzialnych za realizację projektu.

Głównym celem wydarzenia jest wsparcie udziału naukowców z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych w programach ramowych UE, zwłaszcza w kolejnym programie „Horyzont Europa”. Ma ono na celu podniesienie świadomości na temat możliwości oferowanych przez programy UE, a także pokazanie „historii sukcesu” beneficjentów, nie tylko z Polski, ale także z innych krajów europejskich. 

Wstępny program wydarzenia

Rejestracja na wydarzenie do 21 listopada.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://polisshpolsca.pan.pl/ oraz na FB: https://www.facebook.com/events/547124342500015/