Webinaria informacyjne na temat Partnerstw w zakresie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego (Cooperation Partnerships), konkurs 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach informacyjnych poświęconych Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2021), które pomogą w przygotowaniu projektów wysokiej jakości. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów doświadczonych w realizacji projektów tego typu w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020.

 Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski:

 -  pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego,

 -  nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,

 -  pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów,

 -  pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych.

 

Webinaria odbędą się w dniach 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r., program wydarzeń w załączeniu. Rejestracja jest możliwa poprzez stronę: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Partnerstwa-wspolpracy-szkolnictwo-wyzsze do 13 kwietnia br.