V4 Trainning edycja jesienna

Biuro  ds.  Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości udziału w kolejnej edycji szkolenia dla menadżerów projektów badawczych „V4 Training” w dniach 18-20 listopada w Brukseli.

Jest ono skierowane do pracowników instytutów PAN, szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski zajmujących się na co dzień zarządzaniem projektami europejskimi w ramach programów ramowych Unii Europejskich.Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie skoncentrowane na najważniejszych zagadnieniach programu Horyzont 2020 oraz nowego programu ramowego Horyzont Europa. Udział jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży oraz koszty pobytu w Brukseli.

Zainteresowani proszeni są o uzupełnienie kwestionariusza on-line oraz przesłanie CV w języku angielskim na adres: polsca@polsca.pan.pl.

Termin nadsyłania dokumentów mija 30.09.2019 o godzinie 12.00 CET.