Test znajomości języka polskiego rekrutacja dodatkowa

 

Biuro ds. Współpracy Mięrdzynarodowej informuje, że 14 września br. o godzinie 13:00 na Wydziale Humanistycznym w sali 109 zostanie przeprowadzony test z języka polskiego jako obcego kwalifikujący do podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Test będzie składał się z następujących 5 części:

 

- rozumienie ze słuchu (słuchanie),

 

- rozumienie tekstów pisanych (czytanie),

 

- poprawność gramatyczna,

 

- pisanie,

 

- mówienie.

 

Wyniki testu i zaświadczenia dla osób, które go zdadzą, będą dostępne w poniedziałek, 18 września, od godz. 12 w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej UWM (pok. 221A)

 

Posiadanie zaświadczenia jest wymogiem koniecznym do podjęcia studiów w języku polskim na UWM w Olsztynie.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13.09.2023 r. do godziny 14:00  na e-mail: ukraina@uwm.edu.pl.

 

W treści maila należy przesłać: imię, nazwisko i datę urodzenia(zapis powinien być zgodny z zapisem w paszporcie).