Test z języka polskiego jako obcego kwalifikujący do podjęcia studiów w języku polskim na UWM

Biuro ds. Współpracy Mięrdzynarodowej informuje, że 7 lipca br. o godzinie 10:00 na Wydziale Humanistycznym w sali 109 zostanie przeprowadzony test z języka polskiego jako obcego kwalifikujący do podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Test będzie składał się z następujących 5 części:

- rozumienie ze słuchu (słuchanie),

- rozumienie tekstów pisanych (czytanie),

- poprawność gramatyczna,

- pisanie,

- mówienie.

Wyniki testu i zaświadczenia dla osób, które go zdadzą, będą dostępne w poniedziałek, 10 lipca, od godz. 12 w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej UWM (pok. 221A)

Posiadanie zaświadczenia jest wymogiem koniecznym do podjęcia studiów w języku polskim na UWM w Olsztynie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30.06.2023 r.  na e-mail: ukraina@uwm.edu.pl.

W treści maila należy przesłać: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (zapis powinien być zgodny z zapisem w paszporcie).