Stypendium Dotkoranckie na Uniwersytecie w Würzburgu

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości ubiegania się o trzyletnie stypendium doktoranckie na Uniwersytecie w Würzburgu. 

Do naboru zaproszeni są absolwenci kierunków: biologii, medycyny, biochemii oraz medycyny weterynaryjnej.

Więcej informacji tu.