Stypendia Research Fellowship i Senior Fellowship w naukach humanistycznych i społecznych w Austrii

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że IFK Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu po raz kolejny ogłasza nabór na program badawczy dla naukowczyń i naukowców z tytułem doktora (research fellowship) oraz dla naukowczyń i naukowców ze znaczącym dorobkiem naukowych (senior fellowship) – ekspertek i ekspertów w swojej dziedzinie, zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi. Stypendia badawcze przyznawane są na jeden semestr a ubiegać może się o nie każdy, niezależnie od narodowości czy przynależności do jakiejkolwiek instytucji naukowej.

Stypendia Research Fellowship oraz Senior Fellowship przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1 października 2020 do 31 stycznia 2021 lub od 1 marca 2021 do 30 czerwca 2021).

Każdy z programów obejmuje stypendium miesięczne do maksymalnej kwoty € 2.325,- (€ 75 /dzień), miejsce do pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu, zakwaterowanie w apartamencie 35m2 oraz jednorazowy zwrot kosztów podróży.

Koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego stypendystki i stypendyści ponoszą we własnym zakresie.

Więcej o grantach na stronie.