Stypendia Programu dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczętym naborze wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na:

-  studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

-  studia drugiego stopnia

Program realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w odniesieniu do uczelni podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferuje możliwość odbycia studiów w języku polskim ze zwolnieniem z opłat oraz comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce.

Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa będzie prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej www.nawa.gov.pl. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie NAWA : https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii oraz w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Magdalena Burczyńska, tel. 895233926, e-mail: magdalena.burczynska@uwm.edu.pl).

Regulaminy programu: REGULAMIN Polonia I, REGULAMIN Polonia II.