Stypendia Litewskiej Agencji Narodowej

Litewska Agencja Narodowa ogłosiła ofertę stypendialną na studia trwające od jednego do dwóch semestrów w latach 2019/2020. Aplikować mogą zarówno studenci, ale także wykładowcy i naukowcy. Liczba przewidzianych stypendiów to 30.

Kandydacie na pierwszym i drugim stopniu studiów otrzymają stypendium w wysokości 380 EUR. Kandydaci na studiach trzeciego stopnia otrzymają stypendium w wysokości 456 EUR. 

Szczegóły oferty

Zachęcamy do zapozniania się!