Stypendia do szkół doktorskich w ramach programu im. gen. Andersa

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o otwartym naborze do programu im. gen. Andersa. Stypendyści programu będą otrzymywali comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA, pokrywające koszty „stypendium doktoranckiego”.

Doktorantem można być tylko w jednej szkole doktorskiej, prowadzonej przez uczelnię nadzorowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do udziału w programie zaproszone są osoby polskiego pochodzenia, które są obywatelami jednego z państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki oraz:

  • posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość)
  • nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
  • nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyły wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt
  • uzyskały dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej niż w 2017 r.
  • nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów doktoranckich i nie posiadają stopnia doktora
  • w momencie wnioskowania w naborze do Programu nie odbywają studiów doktoranckich rozpoczętych przed 2019 r.

 Wnioski przyjmowane są w terminie od 1 do 30 sierpnia 2019 do godziny 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy) w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym na stronie internetowej www.nawa.gov.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie Agencji.