Stypendia dla zainteresowanych obszarem badań inżynierii jądrowej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że stowarzyszenie ENEN (European Nuclear Education Network) oferuje stypendia dla osób zainteresowanych w rozwijaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji w wybranach obszarach badań inżynierii jądrowej:

- energia jądrowa i bezpieczeństwo;

- gospodarka odpadami i składowanie geologiczne;

- ochrona radiologiczna;

- zastosowania medyczne.

Stypendia są przyznawane w formie ryczałtu, który ma pokryć koszty mobilności oraz opłaty za dostęp do sprzętu.

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 września 2020 roku. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w jednym terminie składania wniosków:

31 lipca

31 lipca

30 września

30 listopada

31 stycznia

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu ENEN+.