Stypendia DAAD dla doktorantów

Doktorantów, którzy chcieliby napisać swoją rozprawę doktorską na niemieckiej uczelni zachęcamy do aplikowania o stypendium DAAD na Bamberg Graduate School of Social Sciences (Niemcy).

Bamberg Graduate School of Social Sciences to multidyscyplinarna szkoła finansowana przez German Research Foundation (DFG) w ramach German Excellence Initiative. Jej misją jest pobudzanie i kierowanie nowatorskimi badaniami doktoranckimi na temat najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa oparte na wiedzy.

Szkoła wspierać będzie stypendystów poprzez osobiste doradztwo, warsztaty i usługi wsparcia.

Specjalistyczne programy badawcze zostały pogrupowane w cztery filary tematyczne:

FILAR 1
Edukacja, rozwój osobisty i nauka od wczesnego dzieciństwa do dorosłości
FILAR 2
Nierówności edukacyjne i społeczne na przestrzeni całego życia
FILAR 3
Zmiany kapitału ludzkiego, rynków pracy i struktur demograficznych oraz ich wpływ na struktury społeczne w nowoczesnych społeczeństwach
FILAR 4
Zarządzanie, zmiany instytucjonalne i zachowania polityczne
 
Szczegółową listę tematów, które będą nadzorowane przez profesorów z czterech filarów, można znaleźć TUTAJ

Kwalifikacja i wymagania:

Zapraszamy do składania wniosków wysoko wykwalifikowanych absolwentów z dziedziny socjologii, psychologii, nauk o edukacji, nauk politycznych, ekonomii pracy i edukacji, demografii i statystyki. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra (lub równoważny) w jednym z wyżej wymienionych przedmiotów lub być bardzo blisko ukończenia. Zachęca się do przyjmowania zgłoszeń międzynarodowych, ale kandydaci, którzy odniosą sukces, będą musieli zamieszkać w Bambergu, mieście znanym z wysokiej jakości życia i doskonałych warunków do badań i nauki. Stypendia DAAD wynoszą miesięczne stypendium w wysokości 1200 EUR, plus ubezpieczenie i inne dodatki zgodnie z wytycznymi DAAD.

Stypendium może trwać do 4 lat. Data rozpoczęcia stypendium to kwiecień 2020 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sieprnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dot. aplikacji