QuantERA: Nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund ogłasza konkurs QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy.

Orientacyjny harmonogram konkursu:

13 maja 2021 r.

 

Termin składania wniosków skróconych (Pre-proposals)

lipiec 2021 r.

 

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu wybranych wniosków skróconych

15 września 2021 r.

 

Termin składania pełnych wniosków (Full Proposals) - dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu

grudzień 2021 r.

 

Ogłoszenie wyników

początek 2022 r.

 

Rozpoczęcie finansowania projektów

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.quantera.eu/ oraz: na stronie NCN

Zapraszamy również do udziału w webinarium informacyjnym dla polskich wnioskodawców: 24 marca 2021 r., godz. 14:00-16:00

Link do rejestracji: https://ncn.clickmeeting.com/quantera-call-for-proposals-in-quantum-information-and-communication-sciences-and-technologies/register

W razie pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową: QuantERA@ncn.gov.pl