Program stypendialny im. gen Andersa

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o trwającym naborze w programie im. gen Andersa. Adresatami programu są młodzi ludzie mający polskie pochodzenie z całego świata. Osoby, które posiadają Kartę Polaka bądź mają udokumentowane polskie pochodzenie dzięki programowi im. gen. Andersa mają szansę na podjęcie bezpłatnych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia. Oprócz tego stypendyści otrzymują comiesięczne stypendium.

Nabór trwa do 16 marca 2020 r.

Więcej informacji na stronie NAWA