Program Stypendialny 2019 Rządu Chińskiego

Rząd Chiński ma do zaoferowania program stypendialny dedykowany studentom i doktorantom, którzy chcieliby studiować na Xi’an Jiaotong University. Uniwersytet ten znajduje się w w pierwszej dziesiątce najlepszych uniwersytetów w Chinach. 

Czas trwania stypendium:
Stypendia studenckie: 2-3 lata
Stypendia doktoranckie: 3-4 lata

Stypendium pokrywa:

  • czesne za naukę
  • zakwaterowanie w akademiku
  • koszty utrzymania:
    - studia magisterskie - 3,000 yuan/month
    - studia doktoranckie - 3,500 yuan/month
  • Kompleksowy program ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony dla studentów zagranicznych w Chinach

Podstawowe wymagania aplikowania:

- aplikant nie może byc obywatelem Chin
- posiadanie ważnego paszportu
- brak problemów zdrowotnych
- student aplikujący na program studió magisterskich musi posiadać tytuł licencjata i wiek poniżej 35 lat
- doktorant aplikujący na program studiów doktorskich musi posiadac tytuł magistra i wiek poniżej 40 lat

Szczegóły oferty stypendialnej: http://sie.xjtu.edu.cn/en/pages?cid=20&pid=5

oraz TU

 

Termin aplikowania: 15 marca 2019

Zachęcamy do aplikowania!