Program PROM – zgłaszanie propozycji wyjazdu doktorantów

 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przygotowuje wniosek do konkursu ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej pn. „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, który ma na celu zwiększenie Państwa kompetencji i kwalifikacji poprzez krótkie (od 5 do 30 dni) wyjazdy zagraniczne.

Zapraszamy serdecznie doktorantów oraz nauczycieli akademickich o wypełnienie załączonej ankiety personalnej z opisem planowanego wyjazdu zagranicznego i złożenie w formie wydruku lub przesłanie skanem do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, do Pani Eweliny Sobocińskiej (ewelina.sobocinska@uwm.edu.pl, tel: 89 523 34 67) do dnia 26 kwietnia 2019 roku (włącznie).

Wyjazdy na okres od 5 do 30 dni dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich do dowolnego kraju świata mogą odbywać się w jednym lub więcej celach (tzn. doktorant może wyjechać tylko raz, ale podczas jednego wyjazdu może brać udział w jednej głównej i  dodatkowych maksymalnie dwóch aktywnościach). Aktywności, które są możliwe:

  1. aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk)
  2. pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego, kierunek badań zostanie potwierdzony w opinii promotora naukowego
  3. udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami
  4. wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce
  5. udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących (workshadowing) lub stażach przemysłowych
  6. udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej)
  7. wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych, udział w spotkaniach brokerskich
  8. prowadzenie zajęć dydaktycznych
  9. udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego
  10. inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika

 

ANKIETA DLA DOKTORANTÓW

ANKIETA DLA KADRY AKADEMICKIEJ

 

Szczególnie preferowane będą wyjazdy doktorantów i nauczycieli akademickich, którzy w momencie rozpoczęcia planowanego wyjazdu nie ukończą 40 lat.

Z uwagi na konieczne wymagania konkursowe, w projekcie podział miejsc na wyjazdy jest następujący: 80 % miejsc doktoranci, 20 % nauczyciele akademiccy.

Planowana realizacja projektu to okres między 1 października 2019 r. a 30 września 2020 r., zaś wyjazdy odbywać się będą między grudniem 2019 r. a 30 września 2020 r.

 

Zachęcamy zainteresowane osoby do wypełnienia załączonej ankiety oraz wysłanie jej skanem na adres: ewelina.sobocinska@uwm.edu.pl  lub osobiste złożenie w pokoju 221 d, ul. Oczapowskiego 2 (Rektorat), piętro 2. nie później niż do piątku 26 kwietnia 2019 r.