Program Im. Prof. Franciszka Walczaka

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o naborze do Programu im. Prof. Franciszka Walczaka. Skierowany jest on do indywidualnych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy:

  • prowadzą badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych
  • są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
  • posługują się biegle językiem angielskim

W ramach programu można zrealizować wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych. Nabór trawa do 20 maja 2019 do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC +01.00) wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym Agencji. 

 

Szczegóły konkursu dostępne na stronie NAWA.