POLONEZ BIS - NCN zapowiada 3 nowe konkursy

NCN zapowiada wznowienie konkursu POLONEZ.

Program, współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, ponownie skierowany będzie do zagranicznych naukowców. W ramach trzech naborów zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych badaczy, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się nad Wisłę, by realizować swoje badania podstawowe.

O staże będą mogli starać się naukowcy posiadający doktorat lub przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze, którzy w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu co najmniej 2 lata mieszkali i pracowali poza Polską.

Szczegóły programu

Zachęcamy do zapoznania się!